Program

Architektonické 3D modelování pomůcek pro zrakově postižené | kurzy


Architektonické 3D modelování pomůcek pro zrakově postižené 1. - Pélion - externí, nový tab

Kurzy jsou součástí projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole
(projekt číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872), PV KA2 – Škola jako centrum kolegiální podpory.
Kurzy probíhají za neocenitelné podpory střediska Teiresiás (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním
pracovištěm Masarykovy univerzity) a jsou součástí podzimní Agory 2020 ONLINE.
Během kurzů používáme některé nástroje pořízené za přispění Světlušky – Projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Partneři

Agora - externí, nový tab

 

Světluška | Nadační fond Českého rozhlasu - externí, nový tab 

 

Open House Praha - externí, nový tab

 

Nadační fond Mathilda